หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ประมวลภาพกิจกรรม

 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 676 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 607 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 591 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 589 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 (อ่าน 626 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (26 ก.ค. 2556)นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน คลังจังหวัดสระบุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการสัมมนาการ... (อ่าน 630 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 มิ.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังจังหวัดในเขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรม/ประชุมชี้แจง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้... (อ่าน 760 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : nattamon (20 พ.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรม/ประชุมชี้แจง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒน... (อ่าน 702 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 เม.ย. 2556)นางสาวปานจิตต์  ตะเพียนทอง รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้ารา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็... (อ่าน 703 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : nattamon (02 เม.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระม... (อ่าน 694 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (01 เม.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูต... (อ่าน 661 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 มี.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี   จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต 1 ตรวจราชการ (อ่าน 641 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (22 ก.พ. 2556)นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ  สำนั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะทำงานและคณะอนุท... (อ่าน 650 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ม.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ  (อ่าน 680 ครั้ง) จำนวน 31 รูป ฮิต
โดย : nattamon (22 ม.ค. 2556)

นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล คลังจังหวัดสระบุรี กล่าวแนะนำเจ้าหน้าที่ของส่วน...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติด... (อ่าน 689 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (18 ม.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานสังสรรค์ “สวัสดีปีใหม่.... (อ่าน 640 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : nattamon (16 ม.ค. 2556)นายพรชัย หาญยืนยงสกุล คลังจังหวัดสระบุรี  ร่วมงานสังสรรค์ “สวัสดีปีให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดศูนย์ทดสอบฯ (อ่าน 739 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 ม.ค. 2556)นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบสมรร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง  (อ่าน 637 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : nattamon (02 ม.ค. 2556)นายพรชัย หาญยืนยงสกุล  คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะคลังเข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทดสอบสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสระบุรี (อ่าน 677 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : nattamon (18 ธ.ค. 2555)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพร... (อ่าน 622 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 ธ.ค. 2555)นายพรชัย หาญยืนยงสกุล คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 4
1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987