หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการ... (อ่าน 133 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (16 ก.พ. 2559)นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF... (อ่าน 209 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (24 ธ.ค. 2558)          นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน... (อ่าน 174 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (15 ธ.ค. 2558)นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวณัฐมนต์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง... (อ่าน 205 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (11 ธ.ค. 2558)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแ... (อ่าน 197 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (30 พ.ย. 2558)นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภ... (อ่าน 231 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (18 พ.ย. 2558)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วยภูมิภาค ภายใต้กา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา... (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (18 พ.ย. 2558)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้า... (อ่าน 265 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (18 พ.ย. 2558)นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้เงินงบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแ... (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (16 พ.ย. 2558)นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปป... (อ่าน 167 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (13 พ.ย. 2558)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม B... (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (06 พ.ย. 2558)นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ ... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (05 พ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดสร... (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (03 พ.ย. 2558)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าแสดงความยินดีกับ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (27 ต.ค. 2558)เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี และ
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบา... (อ่าน 182 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (22 ต.ค. 2558)เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเดิน – วิ่ง “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอนครั้งที่... (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (14 ต.ค. 2558)เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้เ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ (อ่าน 173 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (14 ต.ค. 2558)เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑ... (อ่าน 146 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (14 ต.ค. 2558)เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม “รวมพล คนคลัง” ครั้งที่ 1 (อ่าน 187 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (28 ก.ย. 2558)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (25 ก.ย. 2558)เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกีย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987