หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสา...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสา... "
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสา...

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในท้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ท้องที่จังหวัดสระบุรี ในวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และขอเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้ง
ขอเรียนเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี นายกสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดย : Panchalak 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:55:17 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสา...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987