หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับ... "
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับ...

          นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบงบประมาณ (FM) และระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : Panchalak 
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 16:24:53 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับ...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987