หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหา...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหา... "
ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหา...

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดภายในเขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานตรวเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ณ อำเภอแก่งคอย และอำเภอหนองแค  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558โดย : Panchalak 
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10:05:29 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหา...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987