หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำ... "
การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำ...

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วยภูมิภาค ภายใต้การกำกับของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยขอให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นำหลักฐานและเอกสารมารายงานตัวและทำสัญญาด้วยตัวเอง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กำหนดอายุสัญญา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงงวดประจำวันที่ 1  มิถุนายน 2559 โดยไม่ต้องมีหลักประกันสัญญาโดย : Panchalak 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:30:27 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำ...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987