หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิ... "
สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิ...

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่าตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมทั้งงบรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทางจังหวัดจึงได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้          ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย และ Action plan ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ กำหนด วัน เวลา ที่ชัดเจน ซึ่งจะมีคณะทำงานของจังหวัดนำโดยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน (Mobile Clinic) ทุกระยะ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงให้ทางจังหวัดทราบ          อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่เดือนที่ 2 ของไตรมาสแรกแล้ว ทางจังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดโดย : Panchalak 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:08:25 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิ...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987