หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  พิธีเปิดศูนย์ทดสอบฯ 10 รูป อ่าน 739 ครั้ง     พิธีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ จังห... อ่าน 725 ครั้ง     การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ... 5 รูป อ่าน 793 ครั้ง     กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Se... อ่าน 6309 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ร่วมงาน “รวมพลประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม” 8 รูป อ่าน 539 ครั้ง539031 ก.ค. 2556
 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง พรบ. กองทุนบำ... 6 รูป อ่าน 609 ครั้ง609029 ก.ค. 2556
 พิธีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ จังห... อ่าน 725 ครั้ง725004 ม.ค. 2556
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ) อ่าน 918 ครั้ง918016 ก.ค. 2555
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม E-GP ระยะที่ 2 อ่าน 1190 ครั้ง1190006 มิ.ย. 2555
 การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  7 รูป อ่าน 1190 ครั้ง1190016 พ.ย. 2552
 เยี่ยมชมการดำเนินงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 1344 ครั้ง1344004 พ.ย. 2552
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการ... 12 รูป อ่าน 133 ครั้ง133016 ก.พ. 2559
 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF... 8 รูป อ่าน 209 ครั้ง209024 ธ.ค. 2558
 ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน... 7 รูป อ่าน 174 ครั้ง174015 ธ.ค. 2558
 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง... 6 รูป อ่าน 204 ครั้ง204011 ธ.ค. 2558
 พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแ... 7 รูป อ่าน 197 ครั้ง197030 พ.ย. 2558
 การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภ... 4 รูป อ่าน 231 ครั้ง231018 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา... 5 รูป อ่าน 234 ครั้ง234018 พ.ย. 2558
 สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้า... 6 รูป อ่าน 265 ครั้ง265018 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแ... 6 รูป อ่าน 158 ครั้ง158016 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปป... 8 รูป อ่าน 167 ครั้ง167013 พ.ย. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประมวลภาพกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 4 รูป อ่าน 676 ครั้ง676013 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 8 รูป อ่าน 607 ครั้ง607008 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 6 รูป อ่าน 591 ครั้ง591008 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 10 รูป อ่าน 589 ครั้ง589008 ส.ค. 2556
 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 5 รูป อ่าน 626 ครั้ง626026 ก.ค. 2556
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการสัมมนาการ... 12 รูป อ่าน 630 ครั้ง630024 มิ.ย. 2556
 โครงการอบรม/ประชุมชี้แจง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้... 12 รูป อ่าน 760 ครั้ง760020 พ.ค. 2556
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒน... 6 รูป อ่าน 702 ครั้ง702017 เม.ย. 2556
 ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็... 3 รูป อ่าน 703 ครั้ง703002 เม.ย. 2556
 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระม... 4 รูป อ่าน 694 ครั้ง694001 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 โครงการเสริมพลังสร้างสามัคคีชาวกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 7464 ครั้ง05 พ.ย. 2552
 กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Service  อ่าน 6309 ครั้ง15 มี.ค. 2553
 งานทอดกฐิน 3 รูป อ่าน 4262 ครั้ง05 พ.ย. 2552
 เยี่ยมชมการดำเนินงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 1344 ครั้ง04 พ.ย. 2552
 การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  7 รูป อ่าน 1190 ครั้ง16 พ.ย. 2552
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม E-GP ระยะที่ 2 อ่าน 1190 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 อ่าน 1166 ครั้ง25 พ.ย. 2552
 จำหน่ายหนังสือ อ่าน 1101 ครั้ง22 ก.ค. 2553
 ประจำเดือนธันวาคม 2551 อ่าน 1013 ครั้ง25 พ.ย. 2552
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะทำงาน GPP 4 รูป อ่าน 980 ครั้ง09 ส.ค. 2553

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987