หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ http://www.cgd.go.th/sri

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจั newthaicasinos.com ดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเ topthaicasino.com ล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วันระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

 

ขอเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ค้าภาครัฐ บุคคลที่สนใจทั่วไปสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 เพียง 390 บาท ฟรีค่าจัดส่ง ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559

 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี"
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที่ 3

 


รายงานการประชุม "การเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4/2558


การส่งรายงานประจำเดือน (ว 264)  

 


 

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

 


 
บก.จับมือ ร.พ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ


- เชิญบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสิทธัตถศาสดา

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(หน่วยงานนำร่องกระทรวงการคลัง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
)ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key


เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และ
หมายเลขภายในสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีประมวลภาพกิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง...
  นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภ... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้า... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้า...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน... รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต RSS Feed
ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแ... รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา... รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

News Magnet

ข่าวเศรษฐกิจ


.:: คลังจังหวัดสระบุรี ::.

\ \   

  

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 239
คำแนะนำ: 0

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
 

Web Links


อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

จำหน่ายหนังสือ
 \ \  

งบการเงิน อปท.
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987